Livsgrupp unga vuxna

Varannan måndag har vi en livsgrupp som samlas i hemmen för bön, samtal, lovsång och fika. Perfekt för att lära känna nya och dela livet tillsammans!

Emanuel Johansson

Ungdomspastor

076-327 78 39
emanuel@hedvigslundskyrkan.se