1. Nå de onådda

Stöd till missionärer och organisationer som arbetar för att nå onådda folkslag som inte hört evangeliet ännu eller saknar en själv växande församling.

MELLANÖSTERN

Vi stöder missionsarbete bland beduiner.

Mer under Missionsarbete