Ekonomi

Ge en gåva

Hedvigslundskyrkans verksamhet bygger på frivilliga gåvor. Här nedan har du olika vägar att bidra med medel till kyrkans arbete.Det bästa sättet att bidra till Hedvigslundskyrkan är genom att använda våra bankgiron eller genom direktöverföring.

Via Swish:

1234 711 305 Märk ändamål.

Via bankgiro:

Församlingskassa: 491-0238

Missionskassa/Löften i tro/ Blomsterfond/U-landshjälp:495-8583.

Flickhem i Udupi: 5909-9556

Kyrkfonden: 418-3182

Via internetbank:

Församlingskassan: 8103-4 3.065.619-3

Missionskassan: 8103-4 3.065.575-7

Kassa Löften i tro: 8103-4 3.065.576-5

Kyrkfonden: 8103-4 3.065.620-1

Alla konton är i Swedbank.