Ge en gåva

Hedvigslundskyrkans verksamhet bygger på frivilliga gåvor. Här nedan har du olika vägar att bidra med medel till kyrkans arbete.

Via Swish:

Församlingen: 1234 711 305 - Märk ändamål.

Härbärget "En Säng": 1233 043 890

Via bankgiro:

Församlingskassa: 491-0238

Missionskassa/Löften i tro/ Blomsterfond/U-landshjälp:495-8583.

Flickhem i Udupi: 5909-9556

Kyrkfonden: 418-3182

Via internetbank:

Församlingskassan: 8103-4 3.065.619-3

Missionskassan: 8103-4 3.065.575-7

Kassa Löften i tro: 8103-4 3.065.576-5

Kyrkfonden: 8103-4 3.065.620-1

Alla konton är i Swedbank.

  • Lunchbön

    Välkommen på bön tisdagar 11:30! Vi avslutar med att äta en enklare lunch tillsammans.