Det goda samtalet

Vi erbjuder dig: Någon som lyssnar, Samtal om livet, Stöd och hjälp. När banden brustit, förbön och andlig vägledning. Den som tar emot dig i samtal har tystnadsplikt. Samtalet stannar mellan dig, Gud och den som lyssnar. Vill du boka tid för samtal kan du ringa vår jourtelefon 076-1069633 alla dagar.

Huvudansvarig för själavården är Ewa Svensson.

Bön och lovsång