2. Rusta de nådda

  • När Deepak Dutt var fyra månader åkte hans föräldrar till Himalaya för att missionera. Pappan spelade på en såg på utomhusmarknader. Nyfikna samlades omkring. Efter den märkliga konserten fick de höra Deepaks pappa predika evangeliet.

Insatser för att rusta Guds församling i världen. Stöd till nationella ledare och bibelskolor som utbildar nya ledare.

 

INDIEN

Lisbeth och Deepak Dutt är i Indien ett par månader per år och arbetar inom Ida Evangelistic Crusade. De är med i en pastorskonferens och håller kontakt med det omfattade sociala arbete som bedrivs. Vi stöder en primärskola i Nezi och ett barnhem för HIV-smittade barn i Davangeri.

Fakta om Indien

NICARAGUA

Anna-Sara Bergwall har efter 7,5 år som ledare för en bibelskola i Dario nu 2019 avslutat sin tjänst. Hedvigslunds kyrkan fortsätter dock att stödja den bibelskola som nu leds av Lea Moreno.

Fakta om Nicaragua

PAKISTAN

Vi stöder bibelskolan Full Gospel Assemblies i Lahore. Stöder även Josef Sjöberg som några månader per år arbetar i Pakistan som pastor och bibel lärare.

Fakta om Pakistan

Mer under MISSIONSARBETE