Internationellt arbete

Bön

Bönen är livsnerven i kristet liv.

Församlingen ber dels i söndagens Gudstjänster, men även i särskilda möten, samlingar.

Här nedan ser du när nästa bönemöte är.