Du är här:Start > Verksamhet > Gudstjänst

Gudstjänst

Varmt välkommen att fira gudstjänst med oss!

Gudstjänsten är till för dig, oavsett om du är van att gå till kyrkan och har en tro eller inte. Vi är en varm och utåtriktad församling, och hoppas verkligen att du ska trivas hos oss.

Såhär ser en vanlig söndag ut hos oss:

16:00 Gudstjänsten börjar och någon hälsar alla välkomna. Sedan sjunger vi några lovsånger tillsammans. Vi tar upp en frivillig kollekt, någon kanske delar en berättelse från sitt liv, och en gång i månaden firar vi nattvard. Mitt i gudstjänsten hålls en predikan, då någon av våra pastorer, en gästpredikant eller någon annan av våra medlemmar talar utifrån Bibeln. Efter predikan sjunger vi fler sånger tillsammans och möjlighet finns för den som vill få förbön (att någon ber för dig), tända ljus eller skriva ner sitt böneämne på en lapp. I slutet av gudstjänsten ber vi tillsammans för dom lappar med böneämnen som kommit in.

OBS! Ingen servering efter gudstjänsten!