Hälsning från vikarierande ungdomspastorn

Hej på er, älskade församling!

I vår tar Ricky en välförtjänad pappaledighet, och under den
tiden kommer jag att kliva in i rollen som ungdomspastor. Det är med ett
ödmjukt hjärta och stor förväntan på Gud som jag börjar jobba tillsammans med Fredrik, de andra medarbetarna, ungdomsledarteamet och alla er andra. Efter att ha gått bibelskolan "Teamträningsskolan" läsåret 2017/18 med praktik här i församlingen känner jag mig redan varmt välkomnad och hemma i teamet, vilket är en stor trygghet.

Att arbeta i en församling, oavsett om det är ett vikariat
eller en tillsvidareanställning, ser jag som en stor och viktig uppgift. Jag
har förstått hur stort och konstant behovet är av att omgärda sig med andra
människor, mentorer och förebedjare. Men framförallt vet jag hur beroende jag är (oavsett anställning och livssituation) av Guds ledning och kärlek, Hans
andes tröst, stöd och närvaro. Därför är jag oerhört tacksam för alla förböner
jag kan få.

Jag är övertygad om att vi redan är på väg in i en tid som
församling där människor kommer hitta sin plats i kroppen, bli utrustade av Gud och få kraft och inspiration in i sina tjänster. Du och jag, vi är alla oerhört
viktiga för Guds verk. Tillsammans kommer vi att få se Guds rike utbreda sig
ännu mer i vår stad, i vår församling och i våra liv, när vi håller oss nära
Honom och låter hans kärlek och försoningsverk förvandla oss.

Och jag är övertygad om att han ska slutföra det goda verk han har börjat i er,
fram till Kristus Jesus dag.

Filipperbrevet 1:6

'Jag är övertygad om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som finns nu eller som kommer att finnas i framtiden, varken krafter i höjden eller i djupet eller något annat i skapelsen kan skilja oss från Guds kärlek
i Kristus Jesus, vår Herre.'

Romarbrevet 8:37-39

Med varma hälsningar /Oliver Sewón, vik. ungdomspastor
oliver@hedvigslundskyrkan.se

Publicerat den 4 januari