Du är här:Start > Om oss > Nyheter > Ett år med Gud

Ett år med Gud

En relation kan befinna sig på så många olika nivåer. En relation mellan människor kan vara ytlig, öppen, djup, omsorgsfylld, manipulerande osv. På samma sätt kan faktiskt vår relation med Herren vara. Som församling vill vi försöka skapa förutsättningar för att 2019 ska kunna bli ett år med Gud. Vi vill stötta varandra i den relation vi, var och en, har med vår skapare. En av de mest grundläggande delarna i en relation är att kunna umgås eller ”hänga” som det heter. Det kan vi faktiskt öva på med Gud. De vanligaste sätten att umgås med Gud på är genom att Läsa Ordet och ge egen Tid med Gud.

Under 2019 kan du få en fördjupad relation med Gud. Efter ett år är jag övertygad om att du kommer att kunna höra Hans röst tydligare, upptäcka hur Guds rike fungerar och till och med lära känna dig själv bättre. Häng med på resan!

Läsa Ordet:
Det finns många sätt att läsa bibeln på och i kyrkan kommer vi 2019 att predika oss igenom hela bibeln! Vi kommer att följa vissa personer lite extra och nedan hittar du vilka kapitel du kan läsa för att hänga med. Det kommer också att annonseras minst 10 bibelstudier som fördjupar den gångna söndagens predikan. Listan nedan kommer att fyllas på under året. Genom att läsa och höra Ordet, lär du känna Guds karaktär.

Vecka 1, - 1Mos kap 1-5; Adam
Vecka 2, - 2 Mos kap 2-6; Mose
Vecka 3, - 3 Mos kap 4-5, 8-10; Aron
Vecka 4, - 4 Mos kap 22-23, 32, 34-35; Bileam
Vecka 5, - 5 Mos kap 6, 8, 10, 15, 34; Eleasar
Vecka 6, - Josua kap kap 1-3, 6-7, 11; Josua
Vecka 7, - Domarboken kap 2, 4, 6-8; Gideon
Vecka 8, - Rut kap 1-4; Rut
Vecka 9, - 1 Samuelsboken kap 14, 18-20, 31; Jonathan
Vecka 10, - 2 Samuelsboken kap 4-5, 7-9; Mefivoshet
Vecka 11, - Kungaböckerna, 1 Kung kap 3, 6-7, 10-11; Salomo
Vecka 12, - Krönikerböckerna, 1 Krön 14-18; David
Vecka 13, - Ester kap 3-7
Vecka 14, - Job kap 1-3, 40-42
Vecka 15, - Psaltaren kap 2, 8, 25, 32 och 63  
Vecka 16, - Ordspr 3-4, 8-9
Vecka 17, - Höga visan 2-5
Vecka 18, - Jesaja 49-53
Vecka 19, - Jeremia kap 7, 14, 20, 22
Vecka 20, - Klagovisorna kap 2-5
Vecka 21, - Hesekiel kap 34-37
Vecka 22, - Daniel kap 1-4
Vecka 23, - Hosea kap 10-13
Vecka 24, - Joel kap 1-3
Vecka 25, - Amos kap 7-9, Obadja kap 1
Vecka 26, - Jona kap 1-4
Vecka 27, - Mika kap 3-5, 7
Vecka 28, - Nahum kap 1, Habackuk kap 2, Sefanja kap 2-3
Vecka 29, - Haggai kap 1-2, Sakarja kap 9-12
Vecka 30, - Malaki kap 1-4
Vecka 31, - Matteus kap 4-7
Vecka 32, - Markus kap 6-9
Vecka 33, - Lukas kap 21-24
Vecka 34, - Johannes kap 11, 14, 15, 17

Vill du däremot läsa hela bibeln under 2019 rekommenderar vi att du följer Youversions bibelläsningsplan ”Att läsa Guds berättelse”. Du hittar den i gratisappen som kan laddas ner till din telefon. Vill du läsa på din dator eller läsplatta kan du gå in på: https://www.bible.com/sv/ och aktivera bibelläsningsplanen.

 

Tid med Gud:
När du har din dagliga bönestund med Gud kan du utforma den på olika sätt. Du kan läsa redan skrivna böner eller be med egna ord. Några olika sätt att umgås med Gud kan vara att

  • • Lova – Tacka – Lyssna – Be. Se vidare nedan.
    • Använda ”Tio steg vid förbön”. Eget dokument som kan följas för en lite längre stunds förbön.
    • Läsa en skriven bön. Ex från Psaltaren eller Jesusbönen: ”Herre Jesus Kristus, Guds son, förbarma dig över mig.”
    • Fri formulering, Gud vill gärna höra dina egna ord 

Lova
I Psalm 66:1-2 står det ”...Hylla Gud, hela jorden! Lovsjung Hans namns ära! Höj en lovsång till Honom!” Du kan börja med att sjunga eller läsa en lovsång till Gud. På detta sätt lyfter du Gud i ditt liv och i din omgivning. Du kommer också ifrån din egen situation, för en stund, och fokuserar på Honom som är kärleken själv.


Tacka
Ett annat sätt att få bort tankarna kring din roll i relationen till Gud är att börja tacka. Du kan tacka för att du har en säng att sova i, att du fått mat för dagen, att Gud är mäktig osv. När du tackar Gud för det du faktiskt har växer din medvetenhet om Guds godhet. 


Lyssna
Nu kan du fråga Herren om det är något särskilt som Han vill att du ska be för. Om du vill ta en lite längre stund kan du få hjälp att lyssna in Herrens tilltal genom att följa ”Tio steg vid förbön”.


Be
Det som du hört från Gud är det nu dags att be för. Du kan också följa en lista med ärenden som du har skrivit ner på ex din telefon. Om det finns nedskrivet är det också enkelt att också notera när bönesvaret har kommit.

Publicerat den 10 maj