Du är här:Start > Om oss > Nyheter > Coronaviruset

Coronaviruset

Vi vill ge information kring hur Coronaviruset Covid -19, påverkar Hedvigslundskyrkans verksamhet och vilka hänsyn vi behöver ta den närmaste tiden. Först och främst vill vi påminna om Jesu ord: "Låt inte era hjärtan oroas, tro på Gud och tro på mig." Joh 14:1. Vi har vår stora trygghet i Gud och behöver inte gå in i någon stor oro trots att Sverige nu drabbas av ett nytt virus. För de allra flesta innebär detta en förkylning som inom ett antal dagar självläker och du blir fullt återställd. Men, vi vill också vara kloka och visa stor hänsyn till de personer som ingår i kända riskgrupper. Jesus sa också: "Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort för mig." Matt 25:40. Tidigare i den berättelsen räknar Jesus upp just sjuka som en av de minsta. Vi vill därför följa de rekommendationer som Folkhälsoinstitutet ger vår befolkning.

Riskgrupper
På Folkhälsoinstitutets hemsida kan man läsa: "En stor kinesisk studie visar att äldre personer och personer med underliggande sjukdomar, såsom högt blodtryck, hjärt- kärlsjukdom, lungsjukdom, cancer eller diabetes, är överrepresenterade bland de svåra fallen. Studien från Kina visar att det trots allt bara är en mycket liten andel av dessa grupper som drabbas av svår infektion. Det är idag svårt att veta om det skulle se likadant ut i Sverige. Rapporter från Italien talar för att äldre personer över 85 är den mest utsatta gruppen, men ger ingen information om risker i andra åldersgrupper." Läs gärna mer på Folkhälsoinstitutets hemsida, länk finns nedan.

Undvik besök
Om du har besökt Italien, Iran, Kina, Sydkorea eller Tyrolen i Österrike de senaste 14 dagarna bör du stanna hemma från deltagande och besök i vår verksamhet. Om du har varit i nära kontakt med någon som rest i dessa områden de närmaste 14 dagarna och som uppvisat någon form av luftvägs-symptom (torrhosta, feber eller andningsbesvär) uppmanar vi även dig att stanna hemma. Om du själv har dessa symptom ber vi även dig att stanna hemma.

Vi kommer att fortsätta spela in predikningar och lägga ut dessa som pod så att du kan följa med i vad som händer i kyrkan.

Vår verksamhet
Vi gör nu några förändringar som gäller under ett antal veckor framöver.

1. Handhälsning. De som välkomnar dig när du kommer till kyrkan kommer inte att hälsa i hand och vi rekommenderar alla att hälsa på varandra utan handhälsning. Den personliga förbönen, görs också utan att ta i hand.

2. Nattvardsfirande. Vi kommer under den närmaste tiden att enbart använda särkalkar vid nattvardsfirandet. Brödet kommer också att hanteras på ett annat sätt för att undvika smittspridning.

3. Hygien. Vi behöver hålla extra god hygien på toaletter och i caféet. Tvätta händerna med tvål och vatten (även mellan fingrarna) i ca 30 s. Det kommer att finnas handsprit på alla dessa platser och vi uppmanar samtliga att använda detta efter toalettbesök och före fika.

Gudstjänster i kyrkan ställs inte in i nuläget eftersom vi vanligen samlar ca 120 personer på de största samlingarna.

Vi kommer dock att ställa in torsdagsträffen under en period.

I vissa länder förbjuder man även mindre folksamlingar. I dagsläget (torsdag 12/3) finns inget beslut om det. Om beslut fattas att även begränsa mindre samlingar kommer vi som församling givetvis att agera snabbt och följa myndigheternas råd.

Hedvigslundskyrkan följer utvecklingen kontinuerligt och vi är redo att vidta ytterligare åtgärder om det skulle behövas.

Vi ber
Vi fortsätter samlas till bön för vår stad och vårt land. Kanhända vill Herren använda den här tiden för att möta ett antal människor i vår omgivning som känner oro. Var därför beredd att dela med dig av vårt stora hopp! Du kan självklart skicka in ditt personliga böneämne som vanligt till info@hedvigslundskyrkan.se


Mer info
Följande sidor kan ni läsa för att få mer detaljerad information:
Folkhälsomyndigheten
Krisinformation
1177


Ring 113 13 för information om smittorisker

Publicerat den 12 mars